Република Србија Управа за заједничке послове републичких органа

Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове
Начелник: Смиља Богдановић e-mail: smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs Телeфони: +381 11 3616 296; 363 1620

Број активних примерака наслова:
Ime autora:
Prezime autora:
Naslov dela:
UDK (početni broj):
Izdavač:
Mesto izdavanja:
Godina izdanja:
Vrsta građe:
 
 

ID_Naslov ID_Pisac Писац Jezik ID_NaslovIzdanja Наслов NaslovIzdanjaPodnaslov NazivNaslova Година издања Место издавања Издавач УДК JezikNaziv Језик OtpisanDaNe Врста грађе Raspoloziv
 

 

 

Наслови издања писца

ID_NaslovIzdanja Наслов издања Поднаслов ISBN CIP Број издања Држава издавања Место издавања Година издања Штампарија Место штампања Година штампања Тираж Број страна Додатна опрема Димензије Формат PriredjenDaNe PublikovanDaNe Број томова Бар код издавача ID_Jezik Језик ID_VrstaPoveza Врста повеза ID_VrstaMatNosaca Врста мат. носача ID_VrstaIzvora Врста извора ID_VrstaDokumenta Врста документа ID_Dokument Назив документа Напомена